Massenhoven       klj chiro

Chiro Massenhoven

Pulderbos

KLJ Pulderbos

Viersel

Chiro Viersel

Zandhoven   

Chiro Zandhoven
KLJ Zandhoven

Pulle

De Zandstuivers Scouts Pulle


Vrede in vorm van solidariteit

Colombia 2018

15 juli 15 augustus

Grenzeloze vrede

In de zomer van 2018 vertrokken 30 jongeren van Zandhoven en omstreken naar Villarrica, een dorp in Colombia, departement Tolima.Gedurende drie weken engageerden zij zich ter plekke voor sociale projecten. Gehuisvest in gastgezinnen en door middel van een jeugd-, school- en bouwproject leefden ze intens mee in de kleine gemeenschap.

Villarrica was tot voor kort een door de FARC bezet gebied. Door de afgelegen ligging kozen de revolutionaire strijdkrachten immers het dorp uit als basiskamp wat voor jarenlange spanningen en terreur zorgden. Deze woeste waanzin zorgde niet alleen voor een leven waarin overleven centraal stond, maar zonderde de gemeenschap ook gedurende jaren fysiek en mentaal af van de wereld. Gezien de recente ontwikkelingen van het internationaal bejubelde vredesakkoord kent het dorp weer een vredig bestaan. Deze wonden zijn echter nog niet volledig geheeld. Naast de wederopbouw van door kogelinslagen getekende gebouwen begint de gemeenschap zich ondertussen langzaamaan te heroriënteren. Zo biedt het verdwijnen van een gedeelde vijand de samenleving nieuwe perspectieven en bezigheden. En deze heroriëntatie gaf ook ruimte voor het organiseren van een culturele uitwisseling.

De jongeren koesterden de intentie om via drie projecten een culturele interactie met verschillende generaties aan te gaan; een interactie van individuen opgegroeid in een ontwikkeld en veilig land met een breed toekomstperspectief, en jongeren grootgebracht in angst, zonder luxe en beperkte mogelijkheden.

Het school- en jeugdproject spitste zich toe op jongeren en jongvolwassenen. Via ondersteuning in de school bij het onderwijzen van Engels en het opstarten van een jeugdwerking gaven onze jongeren de aandacht aan het belang van persoonlijke ontwikkeling, het creëren van kansen en het constructief samenwerken. In het bouwprojecten renoveerden de vrijwilligers dan weer het rusthuis van Villarrica waaraan zowel een luifel als een houtoven werd toegevoegd en de badkamers werden vernieuwd. Zo kunnen de bewoners, die familie noch eigendom hebben, toch op een waardige manier genieten van hun oude dag.

‘s Avonds verbleven de deelnemers elk in hun eigen gastgezin. Hoewel de middelen daar naar onze normen eerder beperkt verdeeld zijn, kende de generositeit van de bevolking geen grenzen. Iedere dag opnieuw werd iedere jongere als een waardig familielid ontvangen dat gedurende de hele periode intens lief en leed met elkaar kon delen. Ze werden als het ware lid van de gemeenschap, een deel van het geheel. Deze voor ons ongekende openheid en interesse legde de basis van mooie vriendschappen, voor verrijkende ervaringen en voor nieuwe persoonlijke inzichten zowel voor de vrijwilligers als de bevolking. Het luisteren en elkaar trachtte te begrijpen - de communicatie gebeurde immers in het Spaans - zorgde voor kennis van en inzicht in elkaars cultuur. De wederzijdse interesse resulteerde in een waardig en respectvol omgaan met elkaar. De kracht van de uitwisseling lag niet in de evolutie van de projecten, maar in de verbondenheid. Verbondenheid tussen mensen met goede bedoelingen en waardevolle ambities.

De geschiedenis heeft ons reeds meerdere malen verduidelijkt dat de oorsprong van grote oorlogen en gewelddadige revoluties vaak ligt bij individuen met een onwezenlijke honger naar macht en roem. Persoonlijke belangen najagend werden telkens opnieuw gemeenschappen en culturen, politieke of religieuze overtuigingen misbruikt of verwaarloosd met telkens opnieuw ontelbare dodelijke slachtoffers en verscheurde families als resultaat.

Tijdens het herdenken van de Eerste Wereldoorlog worden we telkens weer herinnerd aan deze gruwel. Voor ons een ver verleden, voor anderen zoals de bewoners van Villarrica nog fris in het geheugen. Hoewel we nu in vrede toeven, laaien politieke discussies omtrent migratie en cultuurverschuivingen vaak hoog op. Om de vrede te bewaren blijft het belangrijk naar elkaar luisteren, elkaar zowel trachten te begrijpen als respectvol te behandelen alvorens blind te oordelen. De sterke banden en constructieve ervaringen tussen de jongeren van Zandhoven en de bewoners van Villarrica bewijzen dat dit aan de basis ligt van een vredevolle samenwerking. Een verbondenheid die politieke of religieuze overtuigingen overstijgt !

tekst: Hans Verelst

 

Het project

Rusthuis

In het rusthuis wonen 16 arme mensen maar dit huis heeft alleen maar 4 slaapkamers, een toilet, een douche en een keuken in slechte conditie. Het rusthuis heeft geen zaal waar de bejaarde mensen samen kunnen spelen. Er is geen verbandkamer waar de zieken verzorging kunnen krijgen.

De deelnemers willen 4 slaapkamers, een toilet en een douche uitbouwen.

Scholen

Er zijn twee middelbare scholen, een in het dorp Villarrica en de andere in Los Alpes (het is een klein dorpje van de gemeente). Er zijn 13 bassischolen, een grote school in het dorp zelf, een andere in Los Alpes en 11 kleine scholen in elke ‘verda’ (naam van een klein stuk van de plattelandsregio) met één lerares. Het is grappig dat 2 ‘veredas’ Alto Belgica en Bajo Belgica heten.

Het project van de scholen gaat over de mogelijkheid dat tien deelnemers naar elke middelbare school zouden gaan om Engelse les te geven, omdat de studenten geen kans hebben om Engels te praten. Dus zo kunnen ze zich bewust worden van het belang van de taal en krijgen ze tegelijk de kans om met andere jongeren ervaringen uit te wisselen.

Met de bassischolen zullen de deelnemers met de leerkracht van de kleine scholen Engels en andere vakken aan de leerlingen geven maar het is altijd de bedoeling om de kinderen positief te stimuleren.

Jeugdgroep

Het Parochie Team wil graag een jeugdgroep organiseren, waarbij de deelnemers  in de namiddag met de jongeren en kinderen van het dorp zullen spelen. De deelnemers moeten een project schrijven over hoe ze een jeugd groep kunnen beginnen voor ze daarnaartoe gaan. Het is belangrijk voor de parochie in Villarrica om een paar leiders te vinden om ze een opleiding over jeugdwerk te geven. 

Wie meer informatie wenst stuurt een mailtje: zandhoven.colombia@gmail.com