Kerk Viersel
Kerk Viersel

​Viersel

Sint Willibrordus

De stichter van onze parochie was een Ierse benedictijner monnik, geboren in 658. Rond 726 trok hij vanuit de abdij van Echternach door onze streken om de Nederlanden te kerstenen. Op meerdere plaatsen richtte hij bedehuisjes op, zo ook in Viersel: een bedehuisje bestaande uit witgekalkte muren en een strooien dak. Pas vanaf 1300 is er echt sprake van een kerk in Verscote, een oude benaming van Viersel. Sint Willibrordus overleed op 7 november 739.

Sint Willibrordus wordt veelvuldig vernoemd i.v.m. waterbronnen en -putten. Ooit zou Viersel een ‘Willibrordusput’ gehad hebben, maar waar die zich bevond is onbekend. Het geneeskrachtige water werd gebruikt ter bestrijding van kinkhoest. Dit gebruik is thans verdwenen, maar in de kerk bevindt zich nog steeds de ‘kinkhoorn’ waaruit het water werd gedronken.
 

Parochie geschiedenis

Tijdens de eerste eeuwen van haar bestaan behoorde onze parochie tot het bisdom Kamerijk, kerkprovincie Riemen (Reims), aartsdiaconaat en landdekenij Antwerpen. In 1559 kwam Viersel onder het diocesaan gezag van Antwerpen en behoorde tot de dekenij Lier. Omstreeks 1562 was Michael de Gruytere pastoor van zowel Viersel als Massenhoven. De gezamenlijke pastorie lag in de Venstraat, ongeveer halfweg tussen de twee parochiekerken.

Het einde van de 16e eeuw was zeer rampspoedig omwille van krijgsgeweld. De bevolking was op de vlucht geslagen, kerk en pastorie werden geplunderd en in grote mate vernield. Na de oorlogen werden de kerk (1613) en de pastorie (1614) terug heropgebouwd. In 1628 werd de kerk verwoest door een brand en in 1632 terug hersteld.

In de loop der jaren waren nog meer herstellingen nodig: na een hevige wervelwind in 1800, na de wereldoorlogen. Een grote restauratie gebeurde in de periode 1987-89.

Toen in 1801 het bisdom Antwerpen werd afgeschaft kwam Viersel onder aartsbisdom Mechelen en dekenij Herentals. In 1873 vormde kardinaal Dechamps dekenij Zandhoven. Onze parochie maakte er deel van uit sinds de heroprichting van het bisdom Antwerpen in 1961.

Thans is Zandhoven geen dekenij meer, maar behoren wij samen met de parochies van Massenhoven, Pulderbos en Pulle tot de federatie Zandhoven en het dekenaat Kempen-West. Onze laatste lokale pastoor was Maurice Van Stijvoort, overleden in 1995.
 

Kerkgebouw

De huidige kerk is opgetrokken in baksteen in gotische stijl met muurbanden in witte Balegemse steen. Koor en kruisbeuk behoren tot de 15e eeuw. De toren en de overige delen werden in 1888-1889 gebouwd naar de plannen van Eugeen Giffe. Deze architect is eveneens de ontwerper van de pastorie van Viersel, gebouwd in 1857-1858.

De geklasseerde predikstoel werd in 1679 vervaardigd door Artus Adriaensens.

 

Parochiaal leven

Onze parochie kent een bloeiend verenigings- en gemeenschapsleven, met o.m. Chiro, KVLV, kerkkoor, werkgroep catechese, oudercomité (school), ziekenzorg, yoga, gepensioneerdenbond, toneelkring, karateclub. Eén van de weinige overgebleven devotiegebruiken is het rozenhoedje aan de lokale kapelletjes in de meimaand.
Bronnen:
A. Van Doren: "Viersel, historische lidtekens", delen I en II A.-T. van Biervliet, o.s.b.: "Heiligen uit de Nederlanden", uitg. Tabor (Brugge, 1985)

 

Contact persoon

e-mail

Telefoonnummer

Joanna Ooms

joannaooms@telenet.be

0473 30 91 76
Alvi Vasquez (pastoor) alvi02@gmail.com 0473 71 73 18

 

Permanentie: 

Elke donderdag  van  09.00 u. tot 11.00 u.

Adres: Beemdstraat 1; 2240 Viersel


Parochiecentra

 

Contact adres telefoon e-mail

Marc en Myriam Verheyen-Dillen

Veerstraat 51 03 475 05 40 verheyen.marc@telnet.be