Doopsel

Door het doopsel worden mensen opgenomen in de kerkgemeenschap.  De dopeling maakt daarbij de levenswijze van Jezus Christus tot de zijne of de hare.

Als de dopeling een baby of een kind is (wat bij ons meestal het geval is) zullen de ouders, even goed als meter en peter, een belangrijke rol spelen in de begeleiding hiervan.

Onze doopcatechisten bereiden samen met de ouders de doopviering voor.

Doopviering

Contacten

 

 

  Contactpersoon Telefoon e-mail datum
Parochie Massenhoven

Carine Mertens        

Linda De Petter       

03 464 00 57

0486 58 34 40

mertens.carine@telenet.be

linda.depetter2@hotmail.com

derde zondag van de pare maanden om 15.00 u
Parochie Pulderbos Hilde Vercruysse 0495 13 11 12
hmvercruysse@gmail.com

derde zondag van de onpare maanden telkens om 14.00 u.

Parochie Pulle

Lies Roelandts

Annemie Verhaert   

0474 42 33 06 

0474 24 02 82  

luc.lieswouters@gmail.com

annemieverhaert@telenet.be

eerste zondag van de maand na de eucharistieviering van 11.00 u
Parochie Viersel Iris Teunen 0468 33 22 70

iris.teunen@cdoheist.be 

derde zondag van de pare maanden om 14.00 u
Parochie Zandhoven Marleen Zeinstra 0494 05 14 22 marleen.zeinstra@gmail.com eerste zondag van de maand tijdens de misviering van 9.30 u