Vormsel

Bij het vormsel zegt de bisschop of de bevoegde vormheer tot de vormeling: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.” Hij zalft hem hierbij met chrisma op het voorhoofd en onder handoplegging..

Hierdoor wordt een gedoopte gesterkt op zijn weg van christelijke initiatie: hij wordt verrijkt met de gave van de Heilige Geest en wordt op volmaaktere wijze met de kerk verbonden. Dit sacrament sterkt hem en verplicht hem nadrukkelijker om door woord en daad getuige van Christus te zijn en het geloof te verspreiden en te verdedigen.

Her vormelingen ontvangen het sacrament na een jaar catechese.

 

Parochie Catechist Contact  
Massenhoven

Caroline Gommeren      

gommerencaroline@yahoo.com     

0474 97 70 33  
Pulderbos

Liene de Meutter:  

 lienedemeutter@hotmail.com

   
Pulle

Hans Fransen

hans.fransen2@gmail.com

03 484 46 29

 
Viersel

Kelly Jacobs

Kelly2240@gmail.com  

0476 56 13 25

 
Zandhoven

Inne Peeters

peeters.inne@hotmail.com

0474 30 03 22