Ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament en kan enkel door een priester gegeven worden.

In onze parochies wordt dit sacrament toegediend tijdens een gezamenlijke viering voor langdurig zieken en hoogbejaarden.

Ook voor wie het voorbije jaar het sacrament van de zieken heeft ontvangen, kan een ziekenzegening bij het levenseinde een zinvolle steun zijn.

ziekenzalving M.JPG

Zalving

Moge onze Heer, Jezus Christus, door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest.

Amen