Vormsel

Bij het vormsel zegt de bisschop of de bevoegde vormheer tot de vormeling: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.” Hij zalft hem hierbij met chrisma op het voorhoofd en onder handoplegging..

Hierdoor wordt een gedoopte gesterkt op zijn weg van christelijke initiatie: hij wordt verrijkt met de gave van de Heilige Geest en wordt op volmaaktere wijze met de kerk verbonden. Dit sacrament sterkt hem en verplicht hem nadrukkelijker om door woord en daad getuige van Christus te zijn en het geloof te verspreiden en te verdedigen.

Her vormelingen ontvangen het sacrament na een jaar catechese.

 

Parochie Catechist Contact  
Massenhoven

Caroline Gommeren      

gommerencaroline@yahoo.com     

0474 97 70 33  
Pulderbos

Liene de Meutter:  

 lienedemeutter@hotmail.com

   
Pulle

Hans Fransen

hans.fransen2@gmail.com

03 484 46 29

 
Viersel

Kelly Jacobs

Kelly2240@gmail.com  

0476 56 13 25

 
Zandhoven

Inne Peeters

peeters.inne@hotmail.com

0474 30 03 22  

Agenda vormsel MaViZa  2019

30 maart 2019  info volgt nog

Vormelingendag

Lier
april 2019  ***

gezinscatechese Olie en bezegeling

 
27 april 2019  9.00-12.00 uur

Boetemoment 

kerk Pulderbos
15 mei 2019  info volgt nog

repetitie 

kerk Zandhoven 
17 mei 2019  info volgt nog 

repetitie 

kerk Zandhoven 

18 mei 2019 

11.00 uur

Vormsel

Massenhoven/Viersel/Zandhoven

kerk Zandhoven 

14 juni 2019  18.00-19.30 uur  Groepscatechese evaluatie

parochiezaal Massenhoven

                  ***gezinscatechese vindt plaats op verschillende momenten afhankelijk van de catechist. ***                       Meer info vind men bij zijn/haar catechist. 

Agenda vormsel Pulderbos  2019

   16      maart  2019 13.00 uur  bezinningsnamiddag te Vorselaar verzamelen kerk Pulderbos (met FLUO)
    30      maart  2019  14.00 uur Vormelingendag te Lier  verzamelen kerk Pulderbos

        5             mei      2019

9.30 uur  gezamelijke samenkomst  verzamelen kerk Pulderbos   ( met de fiets)
13-14-17         mei       2019 19.00 uur  oefenen Vormsel  kerk Pulderbos 

18 mei 2019 

15.00 u

Vormsel Pulderbos/Pulle

kerk Pulderbos

Samenkomst bij de catechisten thuis 1/ maand  op woensdag van 13.30 tot 14.30