Parochie Sint Amelberga te Zandhoven jumeleert met de parochie O.L.V. Boodschap te Tarxien in Malta 

Wat is een parochie jumelage?
Het is een uitwisseling tussen onze parochie en de parochie van Tarxien in Malta. Aan deze uitwisseling mogen verschillende parochiewerkgroepen en verenigingen deelnemen (catechese, kinderen, jongeren en volwassenen), scholen … 
 

Wat is het doel van de jumelage?
We willen mensen van verschillende culturen met elkaar in contact te brengen, hen verenigen vanuit spiritueel en cultureel oogpunt en hen ideeën laten uitwisselen. Het is een onderdompeling in een andere culturele omgeving zowel economisch, politiek, taalkundig als religieus... Het is een uitdaging om het geloof een nieuwe adem in te blazen. Het doel is op een wederzijdse en ondersteunende manier Jezus’ droom waar te maken en bij te dragen aan de opbouw van een betere wereld. Beide parochies delen hun ervaringen met elkaar en krijgen zo de kans om hun blik te verruimen.
 

Jumelage gaat over....
- groeien en samen geloof, hoop en naastenliefde delen.
- leren van andere stijlen van vieringen en spiritualiteit, diaconie, werk ...
- een uitwisselingsrelatie opbouwen tussen de verschillende groepen van de parochie,                 
  scholen, bewegingen, …
- het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en vrede
- het ontwikkelen van vreugdevolle vriendschappen
- het tonen van onze eigen cultuur en het ontdekken van een andere cultuur

Jumelage gaat niet over....
- de anderen willen veranderen, misschien wel van onszelf
- onze manier van leven opleggen aan de andere cultuur
- alleen infrastructuur bouwen of fondsenwerving

Als eerste fase in onze jumelage ontvangen wij  van 1 tot 8 juli 2020 een groep  van ongeveer 15 jongeren van de parochie Tarxien . Deze jongeren spreken Maltees en Engels. Zij gaan samenwerken met een groep van onze vormelingen en plussers.
 

We hebben gastgezinnen nodig!
Wij rekenen op een grote betrokkenheid van onze ganse parochiegemeenschap! Graag zouden we de jongeren van Malta in gastgezinnen laten logeren. Overdag volgen de jongeren een programma met leiding. ’s Avonds slapen ze in de gastgezinnen, liefst gezinnen die zelf jongeren hebben tussen 11 en 15 jaar die willen deelnemen aan het project. Het is voor een gastfamilie een ultieme kans om het project van dichtbij mee te maken en de blik van al de leden van het gezin te verruimen. Je eigen kinderen en de gastjongere hebben de opportuniteit om vriendschapsbanden voor het leven te smeden.
 

De taak van het gastgezin
Je verwelkomt je gast als een extra zoon of dochter in je familie. Dit houdt in: bed om te slapen, elke dag een ontbijt en een picknick voor ’s middags. Later volgt er een vergadering met meer info over het programma.
 

We hebben een werkgroep nodig die het project mee organiseert!
Bij dit project komt heel wat kijken; het vraagt een degelijke voorbereiding op vele vlakken. (Programma uitwerken, regelen van vervoer, gezamenlijke maaltijden organiseren enz.) Voel jij je geroepen om hieraan mee te werken, geef dan je naam op:
Voor meer info kunnen jullie contact nemen via 
parochieszandhoven@gmail.com    0473717318 GSM Alvi, Schriekweg 12 bus2, 2240 Zandhoven
03/4845231  Marja Van Dijck, Driehoekstraat 108, 2240 Zandhoven

Wil jij graag gastgezin zijn in de periode van 1 tot 8 juli 2020 vul dan onderstaand formulier in en bezorg het aan Alvi

Namen en voornamen van de ouders: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Aantal kinderen in je gezin en leeftijd: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Telefoon:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e-mailadres: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik wil deel uit maken van de werkgroep uitwisseling?    JA  -  NEEN   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------